Внимание: от 1.10.2018 Директивата за разпространение на застрахователни продукти (IDD 2016/97) е в
 сила !
  Моля обърнете внимание на следната информация:
   -   Трябва да предоставяте Информационен документ за застрахователен продукт /IPID/, като
       допълнение към Общи условия на застраховане и Продуктовата информация
   -   Стойностите на лимитите определени от ЕС (200 € / 600 €) все още НЕ СА въведени в Българското
       законодателство
   -   Застраховки над досегашния лимит (500 €) могат да бъдат създадени бързо и лесно директно с нашия
       Център за обслужване: +359 2 995 18 43